Asbest Banner

Asbest sanering

Wanneer u plannen heeft om te verbouwen, te slopen of te renoveren dan bent u in de meeste gevallen verplicht om een sloopmelding in te dienen bij de gemeente.

De gemeente zal vragen om een asbestinventarisatierapport. Wij kunnen dit rapport voor u verzorgen. Een professioneel SC540 gecertificeerd bedrijf komt dit dan voor u opmaken.
U ontvangt vervolgens het rapport via e-mail of desgewenst per post.

De Vries asbestsanering kan alles voor u verzorgen zodat u niet voor verrassingen komt te staan

De offerte die wij maken is duidelijk en overzichtelijk en voor vragen kunt u ons telefonisch en per e-mail bereiken

Wanneer blijkt dat er asbest moet worden verwijderd is er in alle gevallen een sloopmelding of een omgevingsvergunning van de gemeente nodig. Deze kan aangevraagd worden via het omgevingsloket.

In het nieuwe bouwbesluit is bepaald dat een sloopmelding na maximaal 4 weken afgegeven wordt.
Een omgevingsvergunning kan langer duren maar is voor asbestsanering meestal niet nodig.

Voor we aan de daadwerkelijke sanering beginnen wordt er door ons een werkplan gemaakt met daarin ook de sloopmelding en het asbest-inventarisatierapport verwerkt.
De sanering wordt door ons aangemeld bij SZW, TÜV en de gemeente.

Buitensanering

Bij een buitensanering wordt 5 meter uit het te saneren gebied een afbakening geplaatst met waarschuwingslinten en -borden.
Het werkgebied binnen de linten mag alleen betreden worden door de asbestsaneerders die de benodigde persoonlijke beschermingsmaatregelen hebben genomen.

Nadat alle aanwezige asbest is verwijderd, wordt er door een gecertificeerd laboratorium een controle van het gebied uitgevoerd.
Wanneer er geen asbest meer wordt aangetroffen geeft dit laboratorium het werkgebied vrij. Hierna mag iedereen het gebied weer betreden. 

Binnensanering

Bij een binnensanering wordt er een containment gemaakt. Deze wordt geheel in onderdruk gebracht met professionele machines. Deze onderdruk wordt continu gecontroleerd. Ook hier geldt dat alleen de saneerders die voorzien zijn van persoonlijke beschermingsmiddelen het gebied mogen betreden. Wanneer de asbestbron verwijderd is, zal het laboratorium een controle van de ruimte uitvoeren. Deze controle vindt plaats door in het containment pompen te plaatsen die twee uur lang de lucht bemonsteren op asbestvezels. Vervolgens worden de filters in de pompen beoordeeld en wanneer deze binnen de normale waarden vallen, wordt het gebied vrijgegeven.

Bij een 2a sanering wordt er 4 uur gemeten met goud bedampte filters en worden er kleefmonsters genomen van de horizontale delen in een containment.
Na het afbreken van het containment mag de ruimte weer betreden worden.

De vrijgave en stortbonnen van het asbesthoudende materiaal dienen na afloop van de sanering naar de gemeente te worden opgestuurd.