Pakkingen saneren

Onder andere in de petrochemische industrie is in het verleden veel gebruik gemaakt van asbesthoudende pakkingen.
Het op traditionele wijze verwijderen van deze pakkingen kost veel voorbereiding en brengt hoge kosten met zich mee omdat er een risico is op het vrijkomen van gevaarlijke asbestvezels.

Het personeel van de Vries Asbest is opgeleid en gecertificeerd voor de Batteryspray methode.
Deze methode is VEILIG, levert TIJDWINST op en is KOSTENBESPAREND.

Het realiseren van tijdwinst en besparing van kosten zit hem onder andere in de inventarisatie, de containmentbouw en de vrijgave.

Batteryspray methode

Veilig ✓ Tijdwinst ✓ Kostenbesparend

Batteryspray heeft een werkmethode ontwikkeld waarbij tijdens het saneren van deze pakkingen de blootstelling aan gevaarlijke stoffen de wettelijke norm niet overschrijdt. Na uitgebreid testen en valideren is de Batteryspray methode opgenomen in SMA-rt. Asbesthoudende pakkingen mogen bij gebruik van de Batteryspray methode verwijderd worden als risicoklasse 1 (voorheen risicoklasse 2).

De Batteryspray methode kan binnen en buiten worden toegepast. Het maken van een containment is daarbij niet meer nodig. Op basis van de uitgevoerde validatieonderzoeken is de door Batteryspray ontwikkelde werkmethode geschikt voor het verwijderen van uitsluitend chrysotielhoudende plaatpakkingen (zonder amfiboolasbest) tot 60% chrysotiel.

Bij de Batteryspray methode wordt er gebruik gemaakt van een wetting agent (WA). Er zijn daardoor een aantal situaties waarbij deze methode niet kan worden toegepast:

  1. Bij leidingdelen, flenzen of afsluiters met temperaturen boven de 75 graden Celcius, in verband met het verdampen van de WA;
  2. Bij leidingdelen, flenzen of afsluiters met temperaturen onder de 0 graden Celcius, in verband met het risico op bevriezen van de WA;
  3. Bij buitensituaties waarbij er duidelijk sprake is van verwaaiing en de Batteryspray multitool niet zodanig kan worden ingesteld, dat het gehele pakkingsvlak beneveld kan worden.

Maak nu een afspraak

De Vries Asbest helpt u snel en vakkundig bij het saneren van pakkingen.