Chroom-6 sanering

Chroom-6 is een metaal dat onder andere verwerkt werd in grondverf vanwege de roestwerende eigenschappen.
In het verleden zijn hier dan ook veel objecten mee behandeld; van kleine oppervlakken zoals een deur of kozijn, tot bruggen, viaducten en andere grote constructies.

Het is inmiddels duidelijk geworden dat chroom-6-verbindingen een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Lees meer
Wij zijn specialist in het verwijderen van chroom-6 op een veilige en verantwoorde manier.

Veiligheid

Afhankelijk van de situatie zetten wij het werkgebied af. Soms is het voldoende om een gebied af te zetten met linten. In situaties waarbij stof, dampen of losse deeltjes kunnen vrijkomen, bouwen wij een compleet afgesloten ruimte. We zorgen ervoor dat de lucht gefilterd wordt en plaatsen als dat nodig is waarschuwingsborden. Ook hebben wij de mogelijkheid om onderdrukmachines in te zetten.

Al onze medewerkers zullen uiteraard persoonlijke beschermingsmiddelen dragen tijdens het uitvoeren van de klus.

Rijkswaterstaat, Prorail en het Rijksvastgoedbedrijf hebben samen een beheersregime opgesteld. Daarin staat welke maatregelen er getroffen dienen te worden. Uiteraard volgen wij deze voorschriften op bij de uitvoering van onze saneringswerkzaamheden.

Afvoeren afval chroom-6

Werken met chroom-6-houdende producten betekent afval. Dit kan in de vorm van vrijkomend stof of vrijkomende dampen en losliggende (verf)snippers zijn, maar uiteraard ook in de vorm van onderdelen met chroom-6-houdende coating. Wij zorgen voor het correct afvoeren van deze afvalstroom.

bron: arboportaal.nl

Wat is een chroom-6 verbinding eigenlijk?

Chroom-6 is naast chroom-0 en chroom-3 een van de meest voorkomende vormen van chroom (Cr). Chroom-3 en chroom-0 zijn ongevaarlijk voor de gezondheid. Puur chroom-6 bestaat niet; chroom-6 bindt zich altijd aan een andere stof zoals zuurstof. Aan de zuurstofatomen (O) bindt zich vervolgens weer een andere stof zoals zink (Zn), ijzer (Fe) of natrium (Na), daarom spreken we in vaktermen altijd van een chroom-6-verbinding.

Chroom-6 bevindt zich evenals chroom-3 in natuurlijke mineralen maar wordt ook door mensen geproduceerd vanwege de roestwerende eigenschappen. Bij het spuiten met chroomhoudende verf of bij het schuren, slijpen, zagen of verhitten van verchroomde oppervlakken komen er deeltjes met chroom-6 in de lucht vrij. Ook komen deze deeltjes vrij bij het verbranden van fossiele brandstoffen of afval, bij het galvaniseren en bij leer- of houtbehandelingen. Dit is schadelijk voor de gezondheid en kan leiden tot kanker.

Waarom is contact met chroom-6 gevaarlijk?

Chroom-6 kan door inslikken (maag), inademen (longen) of via de huid in het lichaam terecht komen. Daar lost de chroom-6-verbinding op in het water van het maagsap, het longslijm of het zweet. Nadat de chroom-6-verbinding is opgelost kan deze in de lichaamscellen terechtkomen.

Nadat de chroom-6 verbinding is opgelost, wordt deze snel omgezet in de veilige chroom-3 verbinding. Wanneer deze verbinding buiten de lichaamscellen plaatsvindt, is er niets aan de hand, maar wanneer het omzetten van chroom-6-verbindingen naar chroom-3 in de cellen plaatsvindt, kan er schade optreden aan de cel/en of het DNA met alle gevolgen van dien. Denk aan kanker of auto-immuunaandoeningen.

Acute gezondheidseffecten

 • Bij inademing van hoge concentraties: keelpijn; hoesten; kortademigheid; longoedeem; loopneus; neuszweren.
 • Bij oogcontact: ontsteking of vertroebeling en beschadiging van het hoornvlies.
 • Bij huidcontact: chemische dermatitis; ontstekingen; zweren.
 • Bij inslikken: buikpijn; misselijkheid; braken (geel/groen of met bloed); diarree (mogelijk met bloed).

Chronische gezondheidseffecten

 • Huidreacties en allergie: chromaatallergie; contacteczeem; blijvend astmatische klachten en huiduitslag.
 • Longkanker; voornamelijk plaveiselcelcarcinoom en kleincellig carcinoom.
 • Tumoren aan de neus en bijholten.
 • Maagkanker.
 • Er zijn nog vele andere soorten kanker waarbij een verdenking bestaat dat chroom-6-verbindingen de oorzaak zijn. Hiervoor is echter onvoldoende wetenschappelijk bewijs.
 • In studies is een verminderde vruchtbaarheid en ontwikkeling van de mannelijke geslachtsorganen aangetoond. Dit is echter niet bewezen bij de mens.

Hoe komt u in aanraking met Chroom-6?

Chroom-6-verbindingen zijn in verschillende materialen en producten terug te vinden. Een van de grootste bronnen is roestwerende verf. Ook komt het voor in geconserveerd hout uit bijvoorbeeld de tuin. Verder komt het voor in leer en cement en kan het vrijkomen bij het lassen van roestvrij staal. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat chroom-6-verbindingen in tabaksrook aanwezig zijn en in lage concentraties in het drinkwater.

Via voedsel is er geen blootstelling; al het chroom-6 is al omgezet in chroom-3 voor consumptie. Uit onderzoek is gebleken dat er een kans is op blootstelling via de huid bij het spelen op geconserveerd hout. In de praktijk blijkt het gezondheidsrisico klein.

In de werksituatie kan men wel worden blootgesteld aan chroom-6- verbindingen. Denk hierbij aan de volgende werksituaties:

 • Verf spuiten met chroom-6-houdende verf;
 • Schuren, snijden of lassen van oppervlakken met chroom-6-houdende verf;
 • Lassen van roestvrij staal;
 • Verchromen van metalen- of kunststofoppervlakken waarbij chroom-6-verbindingen worden toegevoegd en worden omgezet naar chroom-0;
 • Houtconservering of het verwerken van geconserveerd hout;
 • Werken met cement;
 • Werken in/bij een leerlooierij en bij het verwerken van leer.

Verwijderen Chroom-6

Wilt u weten of uw object chroom-6 bevat? Wij begeleiden het gehele traject van inventarisatie tot professionele sanering. De Vries Asbest werkt samen met gecertificeerde onderzoeksbureaus.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie