Subsidieregelingen Asbest

Landelijke subsidieregelingen

De via de rijksoverheid uitgegeven subsidie om asbest te verwijderen is leeg. Meer informatie hierover lees je HIER

Provinciale subsidieregelingen

Subsidie voor asbestverwijdering welke wordt verleend door de provincie, is continu aan veranderingen onderhevig. Klik voor de meest actuele situatie op de provincie waarin uw asbesthoudende product zich bevindt.

Gemeentelijke subsidieregelingen

Via Milieu Centraal kun je opzoeken of er in jouw gemeente een subsidieregeling van toepassing is voor het verwijderen van asbest. Vul de gemeente in waar het te verwijderen asbest zich bevindt en filter vervolgens bij maatregelen op “Asbestverwijdering”